RO EN DE AT HR

IQteh je prva online mobilna platforma za poslovne aplikacije u Centralnoj i Istoènoj Europi, koja koristi novi pristup - ENTERPRISE CLOUD POSLOVANJE.

IQteh-platforma koristi tri osnovna principa:

INTELIGENCIJA – uvijek najbolji softvareski inžinjeri

KVALITETA – uvijek najbolja kvaliteta

TEHNOLOGIJA – uvijek najbolja tehnologija

IQTeh-platforma istièe slijedeæe bitne kvalitete:

UÈINKOVITOST – Iqteh rješenje poveæava prihode od prodaje, optimizira cjelokupni poslovni proces i komunikaciju izmeðu djelatnika, te ubrzava proces donošenja odluka i rukovoðenja cjelokupnom tvrtkom.

SIGURNOST I DOSTUPNOST – sve informacije koje trebate u pojedinom trenutku su uvijek dostupne i zaštiæene od neželjenih upada. Nije potrebno ulagati u servere, kompjutere, diskove i sigurnosna rješenje – ovo su sve vrijednosti koje dobivate korištenjem "cloud computing" platforme, razvijene od strane IQteh razvojnog tima.

PRIHVATLJIVA CIJENA KORIŠTENJA – U nijednome sluèaju neæete morati platiti više nego što zaista koristite. IQteh je predstavio korištenje sustava mjeseène pretplate, na naèin da svaki mjesec možete dodavati ili oduzimati broj ureðaja/licenci koje koristite – ako je sezona i zaposlite više radnika, za to vrijeme uzmete dodatne ureðaje i pretplatu, koje nakon sezone vratite na broj licenci koje imate van sezone. Kako bi vam omoguæili da razvijate i optimizirate vaše poslovanje, IQteh-platforma razvilo smo za BlackBerry, Windows Mobile i Android (uskoro) smarth-phone ureðaje.

Hvala vam što ste odabrali biti IQteh-partner!

IQ Teh • Home